Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

xcopy

Vừa rồi cty đưa ra 1 yêu cầu khá "độc": copy toàn bộ files hình ảnh từ 1 server sang backups folders đồng thời giữ nguyên cấu trúc folders Yêu cầu này khá "căng" vì hình ảnh từ server rất nhiều, và lồng vào rất nhiều thư mục con cũng như kèm chung với những định dạng files khác. Do đó, nếu làm thủ công là copy tòan bộ sang folder backup rồi lọc lại thì chít chắc
Sau khi tham khảo khá nhiều cao thủ mà vẫn chưa có kết quả khả quan, tui đành nhờ bạn đồng hành google trợ giúp. Sau 1 tiếng mài mò với các softwares của anh google đưa ra, tui cũng rối tung. Cuối cùng, sau 1 hồi bẻ tay, bứt tóc, tui cũng tìm ra kết quả
Sau đây là cách tui làm:
Đầu tiên, login vào Backup Server, tạo 1 folder để chứa backups. Ở đây tui đặt là C:\Backups.
Sau đó, tui connect UNC qua IMG Server bằng Enterprise Admin để có toàn quyền. Truy cập đến share folder và có được đường dẫn sau:\\imgsrv\project\ (hix, trong cái folder projects có gần cả nghìn folders con )
Hehe, giờ bắt đầu:
Vào Start > Run, gõ CMD
Tại command Prompt, ta gõ;

Code:

xcopy \\imgsrv\project\*.jpg c:\backups /S /C /K /O > c:\copyjpg.txt


Trong đó các tham số:

/S: copy tất cả các files và folders, ngoại trừ những folder trống


/C: tiếp tục copy nếu có lỗi giữa chừng


/K: Giữ nguyên attributes của files


/O: Giữ nguyên permission và ACL


/X: Giữ nguyên tính năng theo dõi (audit)


> c:\copyjpg.txt : Xuất ra txt những files đã copy


Các tham số của xcopy rất nhiều để làm những việc khác, các bạn có thể tham khảo thêm bằng cách gõ xcopy /?


Hehe, ngồi nhìn hàng nghìn dòg log show ra sướng mắt. Sau khi kết thúc, vào kiểm tra lại folder backups thì thấy rất nhiều files JPG và cấu trúc folders vẫn được giữ nguyên, ngay cả permission cũng không thay đổi

Không có nhận xét nào: