Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009

Cách đơn giản và hiệu quả nhất để loại bỏ quảng cáo của Yahoo Messenger mọi phiên bản (cả 9.x)

Ưu điểm:
1. Không cần sửa registry: sửa registry luôn phải chạy theo phiên bản YM mới
2. Không cần file patch (có thể có virus, trojan...)
3. Chỉ cần Notepad
Nguyên tắc:
Chặn server quảng cáo của Yahoo (cái này Yahoo không thể thay đổi liên tục được )
Hướng dẫn: Có thể dùng để chặn địa chỉ web
1. Dùng Notepad.
2. Mở file sau:
C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
3. Thêm dòng sau vào cuối file:
127.0.0.1 insider.msg.yahoo.com #chan server quang cao yahoo
4. Save lại, restart YM nếu đang bật -> đã xong \^^/

Không có nhận xét nào: