Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Tạo điểm Refresh trên Windows 8

Tính năng RefreshReset là những tính năng lần đầu tiên xuất hiện trên Windows 8. Với những tính năng Refresh, bạn có thể nhanh chóng làm mới hệ thống mà không làm mất dữ liệu cũng như các thiết lập hệ thống như đối với ghost lại windows.
Để bắt đầu tạo điểm Refresh cho hệ thống, trên màn hình Start, chuyển sang chế độ All Apps (bấm chuột phải vào vùng trống và chọn All Apps) sau đó bấm chuột phải vào Command Prompt rồi chọn Run as administrator để bật cửa sổ CMD với quyền quản trị.

Tiếp theo, trên cửa sổ CMD, hãy nhập vào dòng lệnh: recimg /createimage <thư mục chứa tập tin Refresh>
Ví dụ: Nếu bạn muốn tạo một tập tin cho điểm Refresh được lưu tại C:/Custom_Refresh/ thì ta nhập dòng lệnh như sau: recimg /createimage C:\Custom_Refresh

Bạn có thể tạo nhiều điểm Refresh khác nhau, tuy nhiên Windows chỉ chọn một điểm Refresh để khôi phục mà thôi do đó bạn cần xác định điểm Refresh nào sẽ được Windows nhận diện làm điểm phục hồi mặc định. Cũng tại cửa sổCommand Prompt nhập vào dòng: recimg /setcurrent <thư mục chứa tập tin Refresh> để tiến hành thiết lập điểm phục hồi mặc định cho windows
Khi muốn Refresh lại hệ thống, tại cửa sổ Command Prompt bạn nhập dòng lệnh recimg /showcurrent . Windows sẽ tiến hành Refresh lại hệ thống dựa trên tập tin Refresh mà bạn thiết lập làm điểm phục hồi mặc định.

Chúc bạn thành công.