Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

NHỮNG BẢNG ROM XỊN CHO SS GALAXY ACE 5830 (Đã test)

1. V12 Beta S IIIIV JB UI(OK)     [SGS III V12 Beta spacecakers 11-6-2013]
2. Xperiance Ace(OK)                   [Xperiance Ace-v3-ULTIMATE ]