Thứ Hai, 4 tháng 5, 2009

Red alert 3!!!hot hotDownload Red Alert 3 đê!


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.
Câu chuyện


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.


- Các nước đồng minh đã chiến thắng trong trận chiến đẫm máu cuối cùng. Họ đã đưa Yuri về nhà tù Psychic. Nhưng trận chiến này không kết thúc ở đây. Trong bản đồ của Yuri trong RA3, những người theo Yuri đã giúp anh ta thoát khỏi nhà tù. Trong bản đồ này, bạn sẽ giúp anh ta lấy lại sức mạnh của mình và thành lập cơ sở phóng tên lửa ở mặt trăng


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1600x1177.


- Ở giai đoạn tiếp theo, bản đồ Soviet bắt đầu. Yuri đã bị mất rất nhiều cơ sở của Soviet, và bạn bắt đầu như một người chỉ huy của cơ sở mà đang bị tấn công và có thể bị tàn phá bất cứ lúc nào. Trong suốt bản đồ Soviet, bạn sẽ tìm ra kế hoạch thực sự của Yuri nhằm xây dựng một thiết bị bí mật gọi là "máy đào bí mật" có thể mang đi khắp thế giới. Yuri cần bệ phóng hạt nhân trên mặt trăng để bảo vệ nó. Không ai biết có thiết bị nào cần thiết để Yuri có thể khởi động "máy đào bí mật".


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.


- Và trong bản đồ đồng minh cuối cùng, cũng là nơi Xoviet ở đó. Trước tiên phe đồng minh phải rằng họ đã phản bội Liên Xô, bởi vì một trong số những cơ sở của Xoviet đã tấn công họ. Nhưng nó sẽ được thực hiện rất sớm, bởi đó là Yuri, không phải Alexsander Romanov, ai là kẻ thù thực sự. Cơ sơ, đã tấn công nước Mỹ, là một trong rất nhiều, các cơ sở bị bắt và sử dụng bởi quyền lực của Yuri. Yuri đã thực sự khôn ngoan khi đưa một người giả mạo vào khi anh ta trốn khỏi nhà tù, nên phe đồng minh đã không biết về vụ trốn thoát cho tới bây giờ. Và Yuri đã thể hiện sức mạnh của mình, và sức mạnh của Xoviet đã phá huỷ cơ sở nghiên cứu các siêu vũ khí của phe đồng minh, mà đẫ từng được sử dụng để tấn công hạm thuỷ quân của Xoviet. Quân đồng minh đã liên kết với Liên Xô để ngăn chặn sự thống trị của Yuri một lần nữa.

Dịch xong.......chẳng hiểu gì luôn
Nguyên văn nè
- Allies won the last Red war. They put Yuri in the Psychic prison, but this was not the end of him. During Yuri's campaign in Ra3:TW Yuri's former followers help him escape his prison. In this campaign you are helping Yuri regain his former strength, and establish a nuclear missle silos base on the moon.
- Next in the timeline, the Soviet campaign starts. Yuri has many Soviet bases captured, and you start as the commander of the base, which is currently under attack and can be overrun any moment. During the Soviet campaign you will discover Yuri's true plan to build one single psychic device, called the 'psychic ripper' to take over the world. Yuri needed this Nuclear Missiles on the moon to protect it. Nobody knows what other devices Yuri may have to make sure his Psychic Ripper is operational.
- And the last is the Allied campaign. It takes place at the same time the Soviet one does. The Allies first belive that they are betrayed by the Soviet Union, because one of the Soviet bases attacked them. But they will realise very soon, that it was Yuri, not Alexsander Romanov, who is the real foe. The base, which attacked Americans, was one of the many, captured and used by Yuri's forces. Yuri did a really good job putting his clone into the prison during his escape, so the Allies were unaware of his escape until now. Once Yuri manifests himself, and the Soviet forces destroy Allied superweapon research base, which was used to attack Soviet naval fleet due to thier 'betrayal', Allies join Soviet Union in the quest to prevent Yuri's world domination once again.
DOWNLOAD

Nhấn "Cám Ơn" Để Được Hỗ Trợ Tốt Nhấthttp://www.mediafire.com/?sharekey=b...30c98cd702948a
Processor : XP: 2.0 GHz (Intel Pentium 4; AMD Athlon 2000+; Multiple Cores) / Vista: 2.2 GHz (Intel Pentium 4/AMD Athlon 2200+/Multiple Cores)
Memory : XP: 512 MB / Vista: 1 GB
Hard Drive : Media: 6.0 GB / EA Link: 12.0 GB
DVD Drive - 8 SPEED
Video Card : XP: 64 MB / Vista: 128 MB
Release name: Command.And.Conquer.Red.Alert.3-RELOADED
Size: 1.2 GB
Genre: Real-Time Strategy
Protection: Securom+PA+DFE+SDK+Custom

Không có nhận xét nào: