Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2009

Enable và Disable Hibernate trong Windows 7

Bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tắt và bật tính năng Hibernate một cách dễ dàng.
I. Tắt Hibernate
Cách 1: Tắt Hibernate bằng Command Promt
Bước 1:
Vào Start Menu, gõ cmd, Click phải vào biểu tượng Command Promt, chọn Run as administrator, chọn Yes trong cửa sổ UAC.

Bước 2: Trong cửa sổ Command Promt, gõ dòng lệnh sau rồi Enter:

powercfg -h off

Bước 3: Tắt cửa sổ Command Promt đi
Cách 2: Tắt bằng Disk CleanUp (Không có tác dụng với bản 7048)
Bước 1: Vào Start Menu, gõ "clean", click chuột vào biểu tượng Disk Cleanup

Bước 2: Chọn ổ đĩa hệ thống của bạn

Bước 3: Tick chọn vào Hibernation File Cleaner rồi ok.

II. Bật Hibernate:
Bước 1: Vào Start Menu, gõ cmd, Click phải vào biểu tượng Command Promt, chọn Run as administrator, chọn Yes trong cửa sổ UAC.

Bước 2: Trong cửa sổ Command Prome, gõ dòng lệnh sau rồi Enter:

powercfg -h on

Bước 3: Tắt cửa sổ Command Promt đi

Không có nhận xét nào: