Thứ Hai, 20 tháng 4, 2009

Ẩn tên PC của mình trong mạng LAN

Cách 1: Thông thường trong môi trường mạng LAN , khi các bạn vào "My Network Places" thì các bạn sẽ nhận được một list danh sách cách máy tính trong mạng và bây giờ bạn muốn không cho máy mình hiện trong danh sách "My Network Places" thì bạn làm sao !
Rât đơn giản các bạn chỉ cần chỉnh sửa trong Registry một chút là xong rùi!
b1) start -->run .gõ regedit
b2) Tìm đến đường dẫn : HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ LanmanServer\ Parameters
b3) Tạo mới 1 giá trị kiểu DWORD nếu chưa có với tên Hidden và nhập giá trị cho nó là 1 để ẩn máy bạn trong danh sách các máy trên mạng.
Finish !
Như vậy các bạn đã ẩn tên PC mình trong "My Network Connection" rùi đó !
Nếu như các bạn làm biếng làm như trên thì LK đã tạo ra 1 file hiddenpc.reg bên dưới. Các bạn down về chạy là xong !
Chúc các bạn thành công !!
link download: utf-8__hiddenpc.rar

Cách 2. Ta biết trong Windows các máy tính cùng một mạng LAN sẽ nhìn thấy nhau thông qua các Work Group, dịch vụ giúp ta điều này là WINS và DNS. Nếu là mạng LAN thì dùng dịch vụ WINS-WINS sẽ làm nhiệm vụ phân giải địa chỉ IP local thành tên máy tính (NetBios Name). Trong Properties của các card mạng, chọn TCP/IP và chọn Properties chọn tiếp phần Advanced.. Chuyển sang Tab WINS, ta thấy dịch vụ LMHOSTS lookup mặc định đang được Enable. Muốn ẩn tên máy tính trên mạng Local thì có thể check bỏ dịch vụ này, đồng thời trong mục NetBIOS setting bên dưới ta chọn giá trị là Disable NetBIOS over TCP/IP. Cách làm này nhanh hơn cách trên và an toàn hơn (không đụng chạm gì đến Registry). Tuy nhiên nếu bạn luôn muốn ẩn danh máy tính trên mạng thì làm theo cách của Lương Khiêm vẫn hay hơn!

3 nhận xét:

Unknown nói...

Hay quá, em cảm ơn bài viết rất hay! Em xin phép mô tả thêm một chút về mô hình hệ thống mạng LAN và các bước thi công mạng LAN cũng như mạng LAN là gì để mọi người ( Quản trị mạng ) hiểu rõ thêm ạ,

I'm Đặng nói...

cảm ơn bạn rất nhiều :)

Unknown nói...

em thì lại gặp rắc rối, giờ em muốn nhìn thấy máy khác thì dc, nhưng vào để copppy file shaer thì nó báo thé này
check the spelling of the name otherwise there might be a problem with your network to try to identifly and resolve network problems, . error code the network path was not foud.