Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

Enabling cookies in Mozilla Firefox

Đối với trình duyệt Mozilla Firefox 3.5
 1. Nhấp vào trình đơn Tools trong trình duyệt Firefox.
  Firefox Cookies - Tools>Options
 2. Click vào Options ...
 3. Để thay đổi cài đặt bảo mật.
  Firefox cookies - Privacy
 4. Bây giờ bạn có hai lựa chọn Không hạn chế hoặc hạn chế các cookie:
  Không có hạn chế (nên dùng)
  1. Firefox sẽ: Remember history "Nhớ lịch sử".
   Firefox cookies - Remember History
  2. Nhấn "OK" để kết thúc.

  Đối với trình duyệt Mozilla Firefox 3.0
 1. Nhấp vào trình đơn Tools trong trình duyệt Firefox.
  Firefox cookies - Tools > Options
 2. Click vào Options ...
 3. Để thay đổi cài đặt bảo mật.
  Firefox cookies - Privacy
 4. Bây giờ bạn có hai lựa chọn tùy theo số tiền bạn muốn để hạn chế các cookie:
  Không có hạn chế (nên dùng)
  1. Đánh dấu vào "Chấp nhận cookie từ các trang web".
  2. Đảm bảo "Giữ cho đến khi" được thiết lập để "họ hết hạn".
   Firefox cookies - Accept cookies
  3. Click "OK".

Không có nhận xét nào: