Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Chạy Androi trên Sam sung Omnia

http://andromnia.net/

http://www.howtogeek.com/howto/20703/run-android-on-your-windows-mobile-phone/

Andromnia là một dự án với mục tiêu là để Linux kernel Port và Android hệ điều hành cho Samsung Omnia. Các điện thoại sau đây được hỗ trợ:

Kiểm tra các ảnh chụp màn hình trang để xem những gì nó trông giống như trong hành động.

Làm thế nào để cài đặt nó?

Ngay bây giờ, dự án vẫn đang trong giai đoạn pre-alpha, có nghĩa là nó không sẵn sàng cho công chúng. Nếu bạn biết những gì bạn đang làm, bạn có thể tải về mới nhất (không đầy đủ và có thể không ổn định) phát hành bằng cách sử dụng nút bên phải.

Liệu điều này có thay đổi điện thoại của tôi?

Cách các dự án thành lập ngay bây giờ, Android sẽ chạy off của thẻ SD và gây ra không có thay đổi nào vào điện thoại của bạn, trừ khi bạn cho biết Android để làm như vậy.

Tôi cần giúp đỡ!

Để được giúp đỡ về các chủ đề cụ thể, hãy kiểm tra các trang wiki. Nếu bạn không thể tìm giúp với vấn đề của bạn trên WIKI, Sử dụng diễn đàn, hoặc nếu bạn thích sống support / chat, tham gia chúng tôi trên IRC, Server irc.freenode.net, kênh # andromnia.

Không có nhận xét nào: