Thứ Ba, 3 tháng 11, 2009

Dreamweaver cs4 : Download vÀ cÀi ĐẶt bẢn full


NGÀY 30.7.2009 : 2.DREAMWEAVER CS4 : DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT BẢN FULL .

http://utbinh.com/A7/DREAMCS4.png
http://utbinh.com/A7/DREAMCS4.pdf
http://utbinh.com/A7/DREAMCS4.doc
Link:

http://tinyurl.com/utbinh148 hoặc :
http://www.mediafire.com/?sharekey=5...18c1d78e8a7de5

 • DreamweaverCS4.part1.rar (95.78 MB)
  http://www.mediafire.com/download.php?mzdymfdmdiy
 • DreamweaverCS4.part2.rar (95.78 MB)
  http://www.mediafire.com/download.php?qgfmyxmmnu5
 • DreamweaverCS4.part3.rar (95.78 MB)
  http://www.mediafire.com/download.php?imzimym2neo
 • DreamweaverCS4.part4.rar (59.66 MB)
  http://www.mediafire.com/download.php?mimdtkzyhgg
 • HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ADOBE DREAMWEAVER CS4
  Có 2 cách cài đặt :
  I.Cách thứ 1 :
  1. Start > All Program > Accessories > Notepad .
  2. Nhấp File > Open > My Computer > Windows(C) > Windows > system32 > drivers > etc > hosts
  3. Bảng hosts-Notepad hiện ra , nhập vào hàng cuối dòng chữ :
  127.0.0.1 activate.adobe.com
  4. Chọn File > Save > Close .
  5. Nhấp Folder Setup > Nhấp lên File : ADBEDRWCS4_LS1 (1,200KB) Application để bắt đầu cài đặt .
  6. Nhấp Folder Crack > Nhấp File keygen (72KB ) > Copy Serial để dán vào .
  II.Cách thứ 2 : Chỉ dùng khi bạn không biết cài cách thứ 1 .
  1. Nhấp File : ADBEDRWCS4_LS1 (1,200KB) Application để bắt đầu cài đặt .
  2. Chọn chế độ TRIAL ( Dùng thử ) .
  3. Sau khi cài đặt hoàn tất , nhấp Folder Crack > Copy File : amtlib.dll ( 2,760KB ) > Vào Ổ C\Program Files\ Adobe\Adobe Dreamweaver CS4 > Qua Phải > Nhấp Phải lên chổ trống > Paste.
  4. Đóng phần đăng ký lại để bắt đầu chạy chương trình .

Không có nhận xét nào: