Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009

Hướng dẫn thay đổi Windows 7 Start Button bằng Restorator

Mình thấy nhiều bạn không thích cái Start Button của W7 hiện giờ , nay viết 1 tút hướng dẫn thủ công đơn giản

Tấm ảnh đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem đầy đủ. Kích thước nguyên thủy của tấm ảnh là: 1597x85 và dung lượng: 24KB.

5272009113952pm
Trước tiên các bạn dùng phần mềm Restoratork để mở file explorer.exe
đây là bản Portable có thể dùng
download
Click to Download
down về rồi chạy file Restorator -> File -> open " Ctrl+0" ->sau đó tìm đến file explorer.exe
explorer.exe -> Bitmap -> sau đó các bạn thay thế các file PNG 6801 , 6805 , 6809
các bạn có thể down 9 bộ orb tại đây .

Tấm ảnh đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem đầy đủ. Kích thước nguyên thủy của tấm ảnh là: 1310x812 và dung lượng: 97KB.


download
Click to Download
kích chuột phải vào File muốn thay thế trọn Assingn..-> Assign To và tìm đến thư mục bạn vừa down về và chọn các File Orb tương ứng muốn thay thế .
sau đó Save lại và thay thế các File explorer.exe
có nhiều cách để các bạn đổi tên File explorer.exe , các bạn down file Reg này về và chạy InstallTakeOwnership File Ðính Kèm 2809
rồi kích chuột phải vào File explorer.exe chọn TakeOwnership sau đó bạn có thể dổi đc tên thành explorer.exe.backup và thay thế file explorer.exe mới vào khởi động lại máy .

Không có nhận xét nào: