Thứ Tư, 19 tháng 8, 2009

Cài WebServer MySQL PHP nền IIS7 trên Vista


Lời nói đầu: do hiện tại, mình không có điều kiện để dùng Win Vista, nên mình sẽ dịch lại toàn bộ nội dung từ một trang web hướng dẫn. Nói chung, những bạn nào đã từng làm qua việc này với các Win đời trước thì sẽ cảm thấy nó không có gì là khó khăn lắm, nhưng với những bạn nào mới vào, chỉ cần xem rồi làm theo thì sẽ hiểu thôi
Xin cảm ơn anh LDP đã chia sẻ tài liệu này
Nội dung tài liệu nguồn: tại đây
Các loại Vista có thể ứng dụng:
+Basic, Starter, Home, Home Premium <= giới hạn 3 truy cập cùng lúc
+Ultimate <= giới hạn 10 truy cập cùng lúc
===========================================================
Cài IIS:
Việc trước nhất, chúng ta cần cầu web server (máy chủ chạy web).
1. Mở Control Panel ở chế độ xem là Classic cho dễ nhìn.
2. Chọn Programs and Features.
3. Nhấn vào phần Turn Windows features on or off ở bên góc trái.
4. Chọn tiếp phần Internet Information Services.
5. Mở rộng cây thư mục Expand Internet Information Services > World Wide Web Services > Application Development Features > Chọn phần ISAPI Extensions. Lý do chọn ISAPI là vì cái phần này cần cho việc cài và chạy PHP sau này.

6. Líc chuột vào OK cho máy cài giùm mình IIS7.
7. Khi Windows Features đóng lại thì cũng là lúc IIS7 được cài xong và sẵn sàng cho lần chạy đầu tiên này. Để thử kết quả, ta mở trình duyệt rồi nhập vào địa chỉ http://localhost để xem. Nếu thấy xuất hiện như hình dưới đây thì bạn đã thành công.


Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 800x600


Thư mục mặc định dễ chứa các dữ liệu của WebServer luôn là: C:\inetpub\wwwroot (tuy nhiên xin lưu ý, tên ổ đĩa ở đây có thể khác nếu bạn không dùng ổ C mặc định để cài OS)
Cài PHP:
1. Tạo một thư mục tên PHP đặt tại gốc của ổ C hay bất kỳ ở đâu mà bạn cảm thấy mình có thể quản lý tiện nhất sau này cho chính bạn.
2. Tải gói nén zip Windows Binaries từ http://www.php.net/downloads.php.
2. Giải nén tất cả những file đó vào thư mục PHP mà bạn đã tạo.
3. Sao chép phần C:\PHP\php.ini-dist rồi lưu nó vào C:\Windows
4. Đổi tên nó lại thành php.ini rồi dùng Wordpad hay Notepad để chỉnh sửa nó lại cho phù hợp cấu hình
+ Tìm extension=php_mysql.dll xóa dấu chấm phẩy (;) trước đó. Cái này là để cho sau này bạn có thể đăng nhập vào bằng việc dùng trình quản lý MySQL được dễ dàng (vd: PHPMyAdmin)
+ Tìm tiếp extension_dir = “./”. đổi “./” thành “C:\php\ext”. Bước này làm là để cho cho php có thể nạp thành phần mà bạn đã thiết lập ở trên extension=php_mysql.dll
5. Lưu nó lại.
6. Mở IIS7 lên [tên đầy đủ: Internet Information Services (IIS) Manager]
7. Nhấn 2 lần vào Handler Mappings.
8. Chọn Add Script Map ở bên phải.
9. Rồi điền các thông số vào như hình bên dưới (riêng thông số Executable thì bạn cần phải điền chính xác nếu như thư mục PHP ngay lúc đầu bạn đặt ở chỗ khác)

10. OK > Yes
11. Nhấn nút BACK trên IIS rồi double-click vào Default Document.
12. Trong danh sách File namesindex.php, nhớ là sau dấu phẩy (,) phải có khoảng trắng nhé.
13. Click Apply ở phía trên của IIS Manager.
14. Cần sao chép libmysql.dll từ C:\php và lưu vào mục C:\WINDOWS\System32
15. Thử nghiệm PHP
+ Dùng notepad tạo 1 file có tên info.php với nội dung <? phpinfo() ?>
+ Chép tập tin vừa tạo đó vào C:\inetpub\wwwroot

+ Chạy http://localhost/info.php nếu thấy như hình dưới là thành công


Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 800x600

__________________
Vô google tôi search từ come back
Thật thất vọng, chẳng có bóng "người ta"
Ôi! chẳng lẽ tình cứ mãi trôi xa
Nàng như host tôi ping hoài chẳng thấy

Không có nhận xét nào: