Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Làm thế nào để ẩn ổ đĩa trong Windows 7 sử dụng Command Prompt

Sau đây là cách để làm điều đó:
1.Khởi động Command Prompt qua cửa sổ RUN bằng cách gõ Cmd và bấm Enter. Hoặc qua thanh tìm kiếm trên menu Start bằng cách gõ Cmd vào đó.
2. Trong Command Prompt, gõ Diskpart và nhấn Enter. Nhấn Yes nếu bạn được nhắc với hộp thoại UAC (User Account Control).

3.Và sau đó tại dấu nhắc lệnh, nhập List Volume và nhấn Enter để xem danh sách tất cả các ổ đĩa.Lúc này trên đó bãn sẽ thấy hiện thị tất cả các ổ đĩa có trong máy tính của bạn.(Volume từ 1 đến 6, Ltr-viết tắt của Letter từ C-I tuỳ vào từng hệ thống của bạn có nhiều ổ đĩa hay không. Trong ví dụ này tôi sẽ ẩn ổ đĩa thứ 5,ổ F)

4. Chọn ổ đĩa mà bạn muốn ẩn. Để làm điều này tại dấu nhắc lệnh tiếp tục gõ Select Volume F (ở đây, F là tên ổ đĩa đại diện bằng chữ cái) hoặc Select Volume 5 ( ở đây 5 là thứ tự ổ của ổ F)
5. Để ẩn một ổ đĩa nào đó tại dấu nhắc lệnh lại gõ tiếp Remove Letter F. ( F là tên ổ đĩa đại diện bằng chữ cái mà bạn muốn ẩn.)
6. Vậy là đã thực hiện xong. Bây giờ bạn thử mở Window Explorer ra mà xem ổ đĩa đó hoàn toàn không còn ở đó nữa.
Để hiển thị các ổ đĩa ẩn, làm theo các bước dưới đây:
1. Thực hiện theo các công đoạn được đề cập trong bước 1, 2, và 3.
2. Chọn số thứ tự ổ đĩa mà bạn muốn hiển thị trong Window explorer(Chú ý ổ bị ẩn sẽ vẫn hiển thị Volume nhưng không thấy tên bằng chữ cái trong cột Ltr). Nhập vào Select Volume 5 (ở đây, 5 là số thứ tự ổ đĩa) và nhấn phím Enter.
1
3. Tiếp đến gõ Assign Letter F và nhấn phím Enter để xem các ổ đĩa hiển thị trong Window explorer (thay thế F với ký tự ổ đĩa mà bạn đã từng ẩn đi).

1 nhận xét:

Unknown nói...

rat y nghia ! cam on ban rat nhieu