Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

CÁCH GỠ BỎ CÁC GÓI CẬP NHẬT TRONG WIN7

- Bạn cần gỡ bỏ bản SP1 beta trước khi cài SP1 RTM. Cách làm như sau: chạy trương trình Command Prompt (Run -> cmd), gõ wusa.exe /uninstall /kb:976932 -> OK
- Microsoft sẽ xác nhận lại bản quyền, do đó nếu đang sử dụng Windows 7 không bản quyền thì bạn không nên cài bản SP1 RTM này.
Bạn có thể tải về SP1 RTM bằng torrent theo link này: Bản 32bit, bản 64bit

Không có nhận xét nào: