Thứ Hai, 23 tháng 3, 2009

Dịch vụ Live Mail của Micosoft thật là hay…!

Bạn có thể đọc mail POP3 với và còn nhiều thứ nữa..

image

Chỉ cần đặng ký email live.com hoặc hotmail.com bạn có thể lưu trử mọi thứ với nx tiện ích miễn phí và tiện dụng, có thể tích hợp với ofice 2007 tạo nên sự tiện lợi hoàn hảo.

  • Nhận email
  • Lưu trử document

Không có nhận xét nào: