Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2008

NỖI NHỚ

Không bít tự bao giờ tôi lại nhớ em đến vậy? Một ngày qua đi, một ngày lại đến con người tôi lại càng ngơ ngẫn vì em. Em, từ ngày xua và bây giờ có lẽ ko còn giống nhau nữa và tôi cũng vậy không còn lài tôi ngày xưa. Ngày mai viết tiếp…

1 nhận xét:

Unknown nói...

Ồ HAY QUÁ HAY QUÁ....